?

Log in

No account? Create an account
M!ханя [entries|archive|friends|userinfo]
M!ханя

[ website | Гнездо медведа ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Размер моего словарного запаса [апр. 14, 2019|12:17 am]
M!ханя
[Tags|]

Размер моего словарного запаса: 【26733】! А что насчет тебя?

Ответь на эти простые вопросы, чтобы определить размер словарного запаса! Без регистрации.

Posted by Михаил Мороз on 13 апр 2019, 21:17
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: rayden_nvl
2019-04-13 09:48 pm
26733 хы, это я на твой результат посмотрел вместо своего =)
Я еще подумал, почему нельзя код скопировать =)

27045

С английским - намного, намного грустнее =)

Edited at 2019-04-13 22:02 (UTC)
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: valkohiisi
2019-04-13 10:06 pm

Интересно, а как в тесте сотни определяются? Вопросов то 50. По времени реакции, что ли:)

(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: maraz_m_moroz
2019-04-13 10:09 pm
Скорее всего по времени.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: valkohiisi
2019-04-13 10:18 pm

Я на 82 слова, тормознутее вас:)

(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: aba
2019-04-15 07:23 am
вспомнилось :)

Ня ўсё з ідэнтычнасьцю нашаю гладка.
Крытэры тутэйшасьці вызначыць мусім!
Напрыклад, лічыць стопудоў беларусам
Таго, хто зь дзяцінства чуў слова "шуфлядка".

Адпраўце ў палын усе здагадкі стыхійныя,
Аналіз крыві й асаблівасьцяў мысьленьня!
Бо слова адно скажа болей чым кісьля
Дэзоксы — ядрыць яе! — рыбануклійная.

Такія во слоўцы —
Цагліны ў кладку,
Вякоў камяні ў падмурак жытла.

І ганьба таму,
Хто сьвятую "шуфлядку"
Прадасьць за пачварнае "ящик стола"!
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: maraz_m_moroz
2019-04-15 07:30 am
!:)
(Ответить) (Parent) (Thread)